Systeembeheer is gericht op onderhoud en beheer van hardware, operating systems software en backoffice software. Als Microsoft Partner zijn wij sterk in het beheer van op Microsoft Windows gebaseerde netwerken. Onze doelstelling is het bieden van een betrouwbaar en functioneel standaardplatform waarvan de kosten (TCO) laag en voorspelbaar zijn.

Operating system software.
De belangrijkste centrale component van de IT-infrastructuur is de operating system software. Vooral met behulp van Windows 2012/2016/2019 server en Windows 7/8 en 10 is het mogelijk om een zeer betrouwbare, onderhoudsarme en functionele infrastructuur te realiseren.

Remote Beheer:
Kosten voor remote beheer: 30 euro per werkplek per maand
2-IT werkt met transparante tarieven. Wij rekenen 30 euro per werkplek per maand, 65 euro per server(na inventarisering) per maand. Contracten zijn per maand opzegbaar. Wij verzorgen het complete remote beheer en remote onderhoud van al uw ICT-voorzieningen. Simpelweg, omdat onze service niet stopt als uw ICT-infrastructuur geïnstalleerd is.
Bij beheer en onderhoud besteden wij aandacht aan de volgende punten:
• Patch onderhoud op Microsoft Windows en Microsoft Office eventueel firewall/modem.
• Monitoring van antivirus en spamfilters.
• Monitoring op juiste werking van besturingssysteem i.c.m. hardware.
Wat niet onder de werkplekondersteuning valt (maar tegen het vaste uurtarief wel aan of opgepakt kan worden);
• Branche software.
• Aanschaf van licenties, bv Windows 7/8/10 of Office producten en diverse.
• Klant draagt zorg voor support contracten met hard- en software leveranciers
Niet bedrijfs-kritische software valt niet onder de ondersteuning.

Aanpassingen.
Wij voeren wijzigingen door in de systemen zodat deze blijven aansluiten bij de wensen van de organisatie. Denk hierbij aan het aanmaken en verwijderen van gebruikers of toekennen van printers, schijfruimte en al die andere resources die binnen de infrastuctuur aanwezig zijn.

Storingen.
Verhelpen van storingen. Door middel van service overeenkomsten kan hiervoor een vaste responsetijd worden afgesproken. Door prefentief beheer proberen we storingen te voorkomen.

Updates en servicepacks.
Regelmatig worden updates en servicepacks uitgebracht. Wij zorgen dat de noodzakelijke updates en servicepacks geïnstalleerd worden zodat de infrastructuur up-to-date blijft.

Virus bescherming.
Virussen zijn in deze tijd van e-mail en internet een groeiend probleem. Gelukkig kunnen wij zorgen dat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Door toepassen van de juiste software en antivirus strategie vormt deze ontwikkeling geen gevaar voor uw automatisering.

Back-ups.
We zorgen voor een betrouwbare en eenvoudige procedure waarin al uw gegevens veilig worden gesteld.

Beschikbaarheid.
Bij beheer en onderhoud besteden we ook veel aandacht aan het verhogen van de beschikbaarheid van de systemen.

Performance.
Goede performance kan in de meeste gevallen worden bereikt door optimale configuratie van de backoffice en operating system software op servers en workstations. In ons beheer houden wij hier rekening mee.

Hardware.
Hardware is tegenwoordig onderhoudsvrij. Binnen het beheersplan kijken we echter wel naar de lifecycle van de hardware en adviseren wij over de vervanging van verouderde apparatuur. Daarnaast brengen wij de kritieke onderdelen van de hardware infrastructuur in beeld zodat in geval van calamiteiten vervangende apparatuur beschikbaar is. Wij zijn merk onafhankelijk en volgen de voorkeur van onze klanten in de aanschaf van apparatuur.

Backoffice software.
Wij bieden beheer voor de belangrijkste backoffice producten van Microsoft.
Denk hierbij vooral aan de Exchange Server en SQL Server producten. Systeembeheer bestaat bij deze producten uit het beschikbaar maken van deze services en oplossen van operationele problemen. Beheer van de backoffice producten is vaak gekoppeld aan het beheer van de operating system software.

Systeembeheer via Remote Access Service.
Systeembeheer kan voor een groot deel plaats vinden via onze remote access service. Of via ons eigen Remote Acces panel.